Author Details

Ангелевска-Панова, Маја, Macedonia, the former Yugoslav Republic of

  • Vol 3, No 9 (2004): Филозофија - Articles - Topic of the Issue
    Догматско-Филозофската оправданост на вегетеријанството во еретичките средини во средниот век
    Abstract  PDF