Announcements

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ ГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 
Редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофскиот факултет на седницата одржана на 24.02.2017 година донесе одлука дека трудовите за Годишниот зборник, бр. 70 за 2017 година ќе се примаат најдоцна до 15-ти мај 2017 година (понеделник).  
Posted: 2017-03-14 More...
 
1 - 1 of 1 Items