PROPOSAL FOR MORE APPROPRIATE EDUCATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PROBLEMS AND SPECIAL EDUCATION NEEDS (From the debate on the Draft National Program for development of education in the RM held in the second half of 2004)

Ljupcho AJDINSKI

Abstract


No Abstract

Full Text:

PDF

References


Zakluchoci za primena na terminologijata, doneseni na trkaleznata masa od struchnjaci na Makedonija na den 09 juni 2004 godina vo organizacija na Nacionalnoto kordinativno telo za ednakvi prava na licata so invalidnost vo RM.

Zakon za osnovno obrazovanie (Sl. Vesnik na RM br. 52/2002)

Izveshtaj na UNESKO od Svetskata konferencija za potrebata od specijalno obrazovanie, dostapnost i kvalitet, juni 1994. (THE SALAMANKA STATETMENT AND FRAMEWORK FOR ACTION ON SPECIAL NEEDS EDUCATION, JUNE, 1994.)

Ministerski sovet pri Sovetot na Evropa za sproveduvawe na rehabilitacijata na invalidiziranite: ,,Vkluchuvanje detekcija, dijagnostika, rana intervencija i edukacija vo eden kopleksen sistem, koj treba aktivno da se sproveduva zaradi uspeshno obrazovanie i socijalizacija na ovie deca", 1992.

Standardni pravila za obezbeduvawe ednakvi prava za invalidnite lica (THE STANDARD RULES ON THE EQUALIZATION OR OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES, 1993.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Article Metrics Graph

No metrics found.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
JSER ONLINE is licensed under a Creative Commons; 2.5 Macedonia License.