ЈАВНА ПРЕЗЕНАЦИЈА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ ЗА ДОБРО УПРАВУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА, 28 ОКТОМВРИ, 2008 ГОДИНА, СКОПЈЕ

Сузана Борнарова

Abstract


No Abstract.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2012 Ревија за Социјална Политика.