БЕЗБЕДНОСНИ ДИЈАЛОЗИ - Пагвашките иницијативи за мир и безбедност

Бранка МИНЧЕВА-КОЦЕВСКА

Abstract


Насилството, конфликтите и војните, придружени со забрзаниот развој на модерната наука и технологија ја претставуваат најголемата закана за општата безбедност во современиот свет. Токму поради ова, денес, прашањата за мирот и безбедноста се прикажуваат во еден потполно нов контекст, додека човештвото се обидува да изнајде начини, методи и патишта преку кои мирот ќе стане реално остварлива можност. Една од најзначајните иницијативи за мир и безбедност, под водство на најеминентните светски научници се ,,Пагвашките конференции за наука и светски прашања˝, од чии иницијативи произлегува најважната идеја која настојува да изврши влијание на оние кои се креатори на светската политика.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Мир, идеја, иницијатива, Пагваш, Пагвашка конференција


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.