СОВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВОЈНАТА

Билјана ВАНКОВСКА

Abstract


Наспроти општото уверување дека војните им го отстапија местото на внатрешните конфликти во поглед на бројноста и бројот на жртви, сепак најновитеистражувања и емпириски податоци демонстрираат поинаква слика. Војната останува високо релевантен облик на употреба на сила во меѓународните односи, а главната промена е во инвенцијата на нови начини за нејзина легитимација. Во таасмисла, овој текст прави обид за нивна идентификација и деконструкција, како и расветлување на проблемот на оправдување на новите начини на војување прекуупотреба на нова реторика и т.н. етичка надворешна политика. Колатерална штета на ваквите обиди е легалитетот, односно меѓународното право, кое се соочува со опасноста да биде сосема маргинализирано.

Клучни зборови: легитимација, теорија на праведна војна, преемптивна војна, војна против тероризмот, интервенции, демократски војни


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012 Security Dialogues.