МОРАЛНИТЕ НАЧЕЛА НА ИСЛАМСКАТА РЕЛИГИЈА

ТАТЈАНА СТОЈАНОСКА

Abstract


Спецификите на денешнината се брзите и динамични промени, трансформациите во сите општествени сфери, развојот на науката и техниката, енормно брзиот напредок на информатичката технологија и секако промените што ги зафаќаат моралните начела и вредносниот систем. Но и покрај ваквиот развој на општествените сегменти, интересно е што на површината избива религиската определба и религијата не само што не ја губи битката со науката, напротив, многу брзо навлегува и се стационира во нашето општество. Покрај христијанството, како доминантна религија во Македонија, Исламот обединува голем број на верници кои се придржуваат до неговите начела, вклучувајќи морални норми кои заслужуваат да бидат проучени и потенцирани.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2012 Социолошка ревија.