СОЦИЈАЛНАТА ОДДАЛЕЧЕНОСТ СПРЕМА РОМИТЕ

ДРАГАН ТОДОРОВИЌ

Abstract


Градењето на новите етнички односи на Балканот не е возможна без трезвено соочување со постојните проблеми, посебно во сферата на регулирањето на меѓуетничките односи. Ромите како национално малцинство што подеднакво се застапени во Србија, Бугарија и Македонија, но и другите малцинства, во минатото и денес биле најчест предмет на изразувањето на социјалната оддалеченост на мнозинското население. Во трудот се дава кус преглед на еден број истражувања од изминатата деценија за присутноста и обемот на социјалната оддалеченост спрема ромскиот народ во трите набљудувани земји.

Клучни зборови: социјална оддалеченост, Роми, Србија, Бугарија, Македонија.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2012 Социолошка ревија.