НАЦИИТЕ И НАЦИОНАЛИЗМИТЕ НА БАЛКАНОТ: СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОДРЖЛИВ МИР

СТОЈАНОВСКИ СТРАШКО

Abstract


Национализмите на Балканот произлегува од неговиот колоритен културолошки и историски контекст. Притоа, кога се зборува за конфликтот меѓу народите кои живеат во овој регион треба да се тргне од постојните разликите, кои се стимулирани и ставени во функција на нацијата-држава. Фундаменталноста на овие разлики го наметнува основниот принцип на нужноста од меѓучовечкото коегзистирање. Конструктивното решавање на конфликтите на Балканот и создавањето на предуслови за креирање на траен и одржлив мир, се во нераскинлива врска со трајното интегрирање на земјите од Западниот Балкан во Евро-Атланските институции.

Клучни зборови: Балкан, Западен Балкан, национализам, превенција на конфликт, меѓуетничка коегзистенција, градење на одржлив мир.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2012 Социолошка ревија.